കൊട്ടോടി പേരെടുക്കം ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താ, ദുര്‍ഗ്ഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നവരാത്രി ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിറയ്ക്കല്‍ നടന്നു

രാജപുരം: കൊട്ടോടി പേരെടുക്കം ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താ, ദുര്‍ഗ്ഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നവരാത്രി ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിറയ്ക്കല്‍ നടന്നു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6.30 ഭക്തിഗാനസുധ, 7 മണിക്ക് നിറമാല തുടര്‍ന്ന് ദീപാരാധന അലങ്കാരപൂജ, ദുര്‍ഗാ പൂജ, ഗ്രന്ഥം വെപ്പ്, ഗ്രന്ഥപൂജ അത്താഴപൂജ. നാളെ (മഹാനവമി )രാവിലെ 5. 30ന് നടതുറക്കല്‍ നിവേദ്യം, 6 മണി മുതല്‍ വാഹനപൂജ, 7 .30ന് ഉഷ:പൂജ ,ഗ്രന്ഥപൂജ, ദേവി മഹാത്മ്യ പാരായണം, 10 മണിക്ക് അദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം , 12 30ന് ലളിത സഹസ്രനാമപാരായണം, തുലാഭാരം. 12 .45 ഉച്ചപൂജ ഗ്രന്ഥപൂജ, അന്നദാനം. വൈകുന്നേരം 6.30 മുതല്‍ നൃത്തസന്ധ്യ, 7 മണിക്ക് ദീപാരാധന, അലങ്കാരപൂജ ഗ്രന്ഥപൂജ അത്താഴപൂജ. 24 ന് (വിജയദശമി )രാവിലെ 6.30ന് നടതുറക്കല്‍, 7.30ന് ഉഷ:പൂജ, ദേവി മഹാത്മ്യ പാരായണം, 8 മണിക്ക് വിദ്യാരംഭം ,ഗ്രന്ഥപൂജ, 9 മണിക്ക് അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സ്. 10 മണി മുതല്‍ ഭജന ഭക്തിഗാനം. 12 മണിക്ക് ലളിത സഹസ്രനാമപാരായണം, 12 30ന് ഉച്ചപൂജ, 1മണിക്ക് അന്നദാനം നടയടക്കല്‍. 24 ന് വിജയദശമി ദിവസം ധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തില്‍രാവിലെ 6 30ന് നടതുറക്കാന്‍, ഗണപതിഹോമം 11 മണിക്ക് ഉച്ചപൂജ പ്രസാദ വിതരണം .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *