ആലത്തടി വയലില്‍ കുടുംബശ്രീ ഇറക്കിയ നെല്‍കൃഷിക്ക് നൂറുമേനി; ആവേശമായി കൊയ്ത്തുത്സവം

കാലിച്ചാനടുക്കം: കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13-ാം വാര്‍ഡ് ADS ന്റെ നേതൃത്ത്വത്തില്‍ ആലത്തടി വയലില്‍ നടത്തിയ നെല്‍കൃഷി നൂറുമേനി വിളവ് ലഭിച്ചു.…