അരവത്ത് പൂബാണംകുഴി ക്ഷേത്ര പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിന് കുറ്റിയടിച്ചു

അരവത്ത്: മട്ടയിങ്ങാനം കഴകം പൂബാണം കുഴി ക്ഷേത്ര പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി രമേശ് കാറന്തരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ വിനോദ് വിശ്വകര്‍മന്‍ ചായ്യോത്തു കുറ്റിയടിച്ചു. കല്പണി ശില്പി ശശി മണിയാണി, ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികന്മാര്‍, ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് ശിവരാമന്‍ മേസ്ത്രി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍, നിര്‍മ്മാണ സമിതി ഭാരവാഹികള്‍, അംഗങ്ങള്‍, നാലു വീട്ടു തറവാട്ടുകാര്‍, നാട്ടുകാര്‍, സമുദായ അംഗങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *