രാജപുരം ഹോളി ഫാമിലി എ.എല്‍.പി സ്‌കൂളില്‍ വിവിധ പരിപാടികളോടെ കേരളപ്പിറവി ദിനം ആചരിച്ചു

രാജപുരം രാജപുരം ഹോളി ഫാമിലി എ.എല്‍.പി സ്‌കൂളില്‍ വിവിധ പരിപാടികളോടെ കേരളപ്പിറവി ദിനം ആചരിച്ചു. മലയാള ദിനത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന അസംബ്ലിയില്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന്‍ എബ്രാഹം കെ.ഒ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഡോണ്‍ സി ജോജോ കുട്ടികള്‍ക്ക് സന്ദേശം നല്‍കി. കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളോടൊപ്പം കേരളപ്പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്ററി പ്രദര്‍ശനവും നടന്നു. കേരളത്തനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുവാനും മലയാള ഭാഷയെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ക്കുവാനും ഈ ദിനാചരണത്തിലൂടെ സാധിച്ചതിലുള്ള ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കുട്ടികള്‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *