ക്ഷേത്ര ധർമ്മസ്ഥല ഗ്രാമാഭിവൃദ്ധി യോജനവീൽ ചെയർ, യൂ ഷേപ്പ് വാക്കർ, വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്സ്, കമോഡ് വീൽചെയർ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു

രാജപുരം: ക്ഷേത്ര ധർമ്മസ്ഥല ഗ്രാമാഭിവൃദ്ധി യോജന ഈസ്റ്റ്‌എളരി പഞ്ചായത്ത് കടുമേനി സർക്കാരി കോളനിയിൽ ജനമംഗള പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി വീൽ ചെയർ,യൂ ഷേപ്പ് വാക്കർ,വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്സ്, കമോഡ് വീൽചെയർ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു.ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് മുത്തോലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ബിനോയ് അബ്രഹാം, പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ മേഴ്സി മാണി, സിന്ധു ടോമി, ഊര് മൂപ്പൻ അനീഷ്, എക്സ് പ്രമോട്ടർ ലക്ഷ്മി,ഫണ്ട്‌ മാനേജർ രഞ്ജിത്ത്, ഫീൽഡ് സൂപ്പർവൈസർമാരായ ജയന്തി,സുരേഖ, എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *