കൊട്ടോടി പേരടുക്കം വയനാട്ടുകുലവൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് പുത്തരി കൊടുക്കൽ മഹോത്സവം നാളെ (വെള്ളിയാഴ്ച) നടക്കും

രാജപുരം: കൊട്ടോടി പേരടുക്കം വയനാട്ടുകുലവൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് പുത്തരി കൊടുക്കൽ മഹോത്സവം നാളെ (വെള്ളിയാഴ്ച) നടക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *