നവകേരളം കര്‍മ്മപദ്ധതി 2 ജില്ലാ മിഷന്‍ യോഗം ഡിസംബര്‍ 14ന്

നവകേരളം കര്‍മ്മപദ്ധതി 2 കാസര്‍കോട് ജില്ലാ മിഷന്‍ യോഗം ഡിസംബര്‍ 14ന് രാവിലെ 10.30ന് കാസര്‍കോട് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ഹാളില്‍…

കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പ്രിന്റര്‍ ലേലം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ നീലേശ്വരം ഐ.ടി.ഐയിലെ ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ലാത്ത ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും, പ്രിന്ററും ഡിസംബര്‍ 14ന് രാവിലെ 11ന് നീലേശ്വരം…

എൽ.എൽ.എം മോപ്പ്-അപ്പ് അലോട്ട്‌മെന്റ്

        എൽ.എൽ.എം – 2023 പ്രവശനത്തിനുള്ള മോപ്പ്-അപ്പ് അലോട്ട്‌മെന്റ് www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഡിസംബർ ആറിനു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച താത്കാലിക അലോട്ട്‌മെന്റ് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് അന്തിമ അലോട്ട്‌മെന്റ്…

ലോകായുക്ത സിറ്റിങ്

        കേരള ലോകായുക്ത ഡിസംബർ 19നും 20നും കണ്ണൂരിലും 21, 22 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോടും സിറ്റിങ് നടത്തും. കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ 19ലെ സിറ്റിങ്ങിൽ ഉപലോകായുക്ത…

കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങണം

        2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 അധ്യയന വർഷങ്ങളിൽ കാര്യവട്ടം ഗവ. കോളജിൽ വിവിധ കോഴ്‌സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥികളിൽ കോഷൻ…

അഡീഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം  ഗവ:എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ (CET) മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് CAD/CAM ൽ അഡീഷണൽ സ്‌കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം (ASDP) സ്റ്റൈപ്പൻഡോടു കൂടി ജനുവരി…

ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ സിറ്റിങ് 14ന്

        കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ ഡിസംബർ 14നു രാവിലെ 22ന് തിരുവനന്തപുരം ശാസ്തമംഗലത്തുള്ള കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് സിറ്റിങ്ങ് നടത്തും. തിരുവനന്തപുരം…

കെൽട്രോണിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ

കെൽട്രോണിന്റെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകളായ ലൊജിസ്റ്റിക്‌സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്‌മെന്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് മെയിന്റനൻസ്, മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്‌നോളജി, ഡി.സി.എ, പി.ജി.ഡി.സി.എ എന്നീ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾക്ക്…

കേരള ഡെന്റൽ കൗൺസിലിൽ യു.ഡി. ക്ലർക്ക് ഒഴിവ്

        കേരള ഡെന്റൽ കൗൺസിലിൽ നിലവിലുള്ള  ഒരു യു.ഡി. ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ, അർദ്ധസർക്കാർ,…

സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം

        ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടത്തുന്ന സിവിൽ സർവീസസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.…