സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകള്‍ മാസത്തിലെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനം അടഞ്ഞുകിടക്കും; പുതിയ അറിയിപ്പുമായി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകള്‍ക്ക് മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ദിനം അവധി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനം. ഇതോടെ, അടുത്ത മാസം മുതല്‍ മാസത്തിലെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനം റേഷന്‍ കടകള്‍ അടഞ്ഞുകിടക്കും. ഭക്ഷ്യ മന്ത്രി ജി.ആര്‍ അനില്‍ ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചത്. റേഷന്‍ വ്യാപാരി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ തീരുമാനം. നിലവില്‍, ഞായറാഴ്ചയും, പൊതു അവധി ദിനങ്ങളിലും മാത്രമാണ് റേഷന്‍ കടകള്‍ക്ക് അവധി ഉള്ളത്.

ഒരു മാസത്തെ റേഷന്‍ വിതരണം അവസാനിച്ച്, അടുത്ത മാസത്തെ റേഷന്‍ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് റേഷന്‍ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ഇ-പോസ് മെഷീനില്‍ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാസത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ദിവസത്തില്‍ വൈകിട്ടോടെയാണ് റേഷന്‍ വിതരണം ആരംഭിക്കാന്‍ കഴിയാറുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ദിനം അവധി വേണമെന്ന് റേഷന്‍ വ്യാപാരികള്‍ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *